- Декларация за обработка на лични данни

5 от 5 / 2 гласа

Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни съобразно чл. 7 от Регламент 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА.

 

- Съгласен/съгласна съм с това, че личните ми данни, а именно имена, адрес, телефон и имейл адрес се обработват от "ТРИСТАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД за изпълнение на поръчка за закупуване на стока и/или изпълнение на Договор за продажба и за уведомяване за новини или нередности, свързани с Уебсайта и с Онлайн магазина.

  Съгласието си предоставям за периода, необходим за изпълнение на поръчката или договорно отношение между мен и "ТРИСТАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД, а след това за по-краткото от:                                                                                                                                              

1) предвидения период за съхраняване на договорни документи съгласно данъчното и счетоводното законодателство на Република България или                                                                

2) периода от 5 години.

- Информиран/информирана съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време като го заявя на адреса на "ТРИСТАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД, както и че искането ми може да не бъде удовлетворено, ако същото противоречи на изпълнението на законови задължения на администратора или на обществения интерес.